Casla Group 3D Visualizer

Công cụ thiết kế 3D Visualizer

Phương pháp phối hợp các mặt đá với màu sắc khác nhau trong một không gian để tạo nên căn phòng có phong cách phù hợp nhất với bạn.

Chọn Mẫu không gian
Phòng khách

Phòng khách

Phòng bếp

Phòng bếp

Phòng tắm

Phòng tắm

Chọn đối tượng cần thay đổi trước khi chọn mẫu đá
https://caslaquartz.com/casla_app/
https://caslaquartz.com/casla_app/catalog/view/